Teorija Muzike – Radna Sveska 6

1.997.99

Radna sveska br. 6 sadrži:
• ljestvice sa dva predznaka
(D-h, B-g),
• taktiranje (6/8, 9/8, 12/8),
• sinkopirani ritam, punktirani
i obrnuto punktirani ritam u
trodjelnoj jedinici brojanja,
• intervale: veliku i malu septimu,
• dominantni septakord,
• durski kvintakord sa obrtajima
(sekstakord i kvartsekstakord),
• muzičku terminologiju,
• aktivno slušanje muzike,
• kreativne muzičke igre,
• rječnik muzičkih termina,
• notnu svesku,
• diplomu.

SKU: N/A Category: Tags: , , , , ,

Additional information

Tip

Knjiga, PDF