Svaka radna sveska iz ove edicije pažljivo obrađuje teme koje su prilagođene uzrastu deteta i po didaktičkom principu postupnosti (od poznatog ka nepoznatom, od lakšeg ka težem, od bližeg ka daljem) uvodi učenika u sve zahtevnije muzičke zadatke.

Cilj ovih radnih svezaka jeste razvoj funkcionalnog mišljanja kod dece i njihovo ohrabrivanje da se kreativno muzički izraze.

Svaka radna sveska iz ove edicije pažljivo obrađuje teme koje su prilagođene
uzrastu djeteta i po didaktičkom principu postupnosti (od poznatog ka
nepoznatom, od lakšeg ka težem, od bližeg ka daljem) uvodi učenika u sve
zahtjevnije muzičke zadatke.

Dvojezično izdanje knjige - Početna teorija muzike za klavir (srpsko i englesko).

Dodatno nastavno sredstvo za sve početnike u učenju klavira i teorije muzike.

Novo u ponudi!

Karte za vežbanje muzičkih simbola, PDF

Karte za vežbanje muzičkih pojmova, PDF

Karte za prepoznavanje nota u violinskom i bas ključu, PDF

Poster za učionice kvintni i kvarantni krug, PDF dimenzije 100×100

Poster za učionice, klavijatura za bolju orijentaciju prilikom učenja teorije muzike, PDF dimenzije 120X80

Contact

© 2022 All Rights Reserved | Designed by PetarSD