Početna teorija muzike za klavir

1.994.99

Knjiga dvojezična (srpski i engleski), odlično nastavno sredstvo za sve početnike u učenju klavira i  teorije muzike.
Sadrzaj:
opšte karakteristike klavira
muzičko pismo
visina tona
tipovi nota
metar
tipovi pauza
proudžavanje tonova (ligatura i tačka)
predznaci

Additional information

Tip

Knjiga, PDF