• Teorija Muzike – Radna Sveska 4Teorija Muzike – Radna Sveska 4 Quick View
  • Teorija Muzike – Radna Sveska 4Teorija Muzike – Radna Sveska 4 Quick View
  • ,
  • Teorija Muzike – Radna Sveska 4

  • 1.997.99
  • Ova radna sveska br. 4 sadrži: • ljestvice C-dur i a-mol, • taktiranje (2/4, 3/4, 4/4), • punktiranu i obrnuto punktiranu ritmičku figuru na jedinici brojanja (osminu sa tačkom i šesnaestinu), • sinkopirani ritam, • nepravilnu podjelu jedinice brojanja - triolu, • intervale: primu, veliku i malu sekundu, veliku i malu tercu, čistu kvintu i kvartu, • durski i molski…
  • Select options