Teorija Muzike – Radna Sveska 4

1.997.99

Ova radna sveska br. 4 sadrži:
• ljestvice C-dur i a-mol,
• taktiranje (2/4, 3/4, 4/4),
• punktiranu i obrnuto
punktiranu ritmičku figuru na
jedinici brojanja (osminu sa
tačkom i šesnaestinu),
• sinkopirani ritam,
• nepravilnu podjelu jedinice
brojanja – triolu,
• intervale: primu, veliku i malu
sekundu, veliku i malu tercu,
čistu kvintu i kvartu,
• durski i molski trozvuk,
• muzičku terminologiju,
• aktivno slušanje muzike,
• kreativne muzičke igre
• riječnik muzičkih termina,
• notnu svesku,
• diplomu.

SKU: N/A Categories: , Tags: , , , , ,

Additional information

Tip

Knjiga, PDF