• Teorija Muzike – Radna Sveska 4Teorija Muzike – Radna Sveska 4 Quick View
  • Teorija Muzike – Radna Sveska 4Teorija Muzike – Radna Sveska 4 Quick View
  • ,
  • Teorija Muzike – Radna Sveska 4

  • 1.997.99
  • Ova radna sveska br. 4 sadrži: • ljestvice C-dur i a-mol, • taktiranje (2/4, 3/4, 4/4), • punktiranu i obrnuto punktiranu ritmičku figuru na jedinici brojanja (osminu sa tačkom i šesnaestinu), • sinkopirani ritam, • nepravilnu podjelu jedinice brojanja - triolu, • intervale: primu, veliku i malu sekundu, veliku i malu tercu, čistu kvintu i kvartu, • durski i molski…
  • Select options
 • Teorija Muzike – Radna Sveska 5Teorija Muzike – Radna Sveska 5 Quick View
  • Teorija Muzike – Radna Sveska 5Teorija Muzike – Radna Sveska 5 Quick View
  • Teorija Muzike – Radna Sveska 5

  • 1.997.99
  • Ova radna sveska br. 5 sadrži: • ljestvice sa jednim predznakom (G-e, F-d), • taktiranje (6/8, 9/8, 12/8), • sinkopirani ritam, • intervale: veliku i malu sekstu, • durske i molske kvintakorde, • durski kvintakord sa obrtajima (sekstakord i kvartsekstakord), • muzičku terminologiju, • aktivno slušanje muzike, • kreativne muzičke igre, • riječnik muzičkih termina, • notnu svesku, • diplomu.
  • Select options
 • Teorija Muzike – Radna Sveska 6Teorija Muzike – Radna Sveska 6 Quick View
  • Teorija Muzike – Radna Sveska 6Teorija Muzike – Radna Sveska 6 Quick View
  • Teorija Muzike – Radna Sveska 6

  • 1.997.99
  • Radna sveska br. 6 sadrži: • ljestvice sa dva predznaka (D-h, B-g), • taktiranje (6/8, 9/8, 12/8), • sinkopirani ritam, punktirani i obrnuto punktirani ritam u trodjelnoj jedinici brojanja, • intervale: veliku i malu septimu, • dominantni septakord, • durski kvintakord sa obrtajima (sekstakord i kvartsekstakord), • muzičku terminologiju, • aktivno slušanje muzike, • kreativne muzičke igre, • rječnik muzičkih…
  • Select options