Teorija Muzike – Radna Sveska 5

1.997.99

Ova radna sveska br. 5 sadrži:
• ljestvice sa jednim predznakom
(G-e, F-d),
• taktiranje (6/8, 9/8, 12/8),
• sinkopirani ritam,
• intervale: veliku i malu sekstu,
• durske i molske kvintakorde,
• durski kvintakord sa obrtajima
(sekstakord i kvartsekstakord),
• muzičku terminologiju,
• aktivno slušanje muzike,
• kreativne muzičke igre,
• riječnik muzičkih termina,
• notnu svesku,
• diplomu.

SKU: N/A Category: Tags: , , , , ,

Additional information

Tip

Knjiga, PDF