• Teorija Muzike – Radna Sveska 5Teorija Muzike – Radna Sveska 5 Quick View
    • Teorija Muzike – Radna Sveska 5Teorija Muzike – Radna Sveska 5 Quick View
    • Teorija Muzike – Radna Sveska 5

    • 1.997.99
    • Ova radna sveska br. 5 sadrži: • ljestvice sa jednim predznakom (G-e, F-d), • taktiranje (6/8, 9/8, 12/8), • sinkopirani ritam, • intervale: veliku i malu sekstu, • durske i molske kvintakorde, • durski kvintakord sa obrtajima (sekstakord i kvartsekstakord), • muzičku terminologiju, • aktivno slušanje muzike, • kreativne muzičke igre, • riječnik muzičkih termina, • notnu svesku, • diplomu.
    • Select options