• Teorija Muzike – Radna Sveska 6Teorija Muzike – Radna Sveska 6 Quick View
    • Teorija Muzike – Radna Sveska 6Teorija Muzike – Radna Sveska 6 Quick View
    • Teorija Muzike – Radna Sveska 6

    • 1.997.99
    • Radna sveska br. 6 sadrži: • ljestvice sa dva predznaka (D-h, B-g), • taktiranje (6/8, 9/8, 12/8), • sinkopirani ritam, punktirani i obrnuto punktirani ritam u trodjelnoj jedinici brojanja, • intervale: veliku i malu septimu, • dominantni septakord, • durski kvintakord sa obrtajima (sekstakord i kvartsekstakord), • muzičku terminologiju, • aktivno slušanje muzike, • kreativne muzičke igre, • rječnik muzičkih…
    • Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page